лв.

Профилактика на рака – Възможна ли е?

Профилактика на рака?

Водещ медицински проблем на нашия век е нарастващата заболеваемост от онкологични (туморни) заболявания. Една от водещите причини за смърт при хора над 40 години е злокачественото заболяване. Статистиките сочат, че до 45 год. възраст жените в сравнение с мъжете боледуват по-често от рак. След тази възраст по-висок е процентът на заболелите от рак при мъжете.

Съществуват данни, че в градовете с по-голяма индустриализация онкологичната заболеваемост е с  по-високи стойности. Това се дължи на по-голямата концентрация на канцерогенни вещества в околната среда, заради химическите вещества от различните производства, които замърсяват храните, чрез въздуха, почвата и водата.

Други рискови фактори…

Рискови фактори, освен генетичната предразположеност, които водят до по-висок процент заболеваемост от рак са радиацията, прекалено излагане на слънчева светлина, повишен прием на алкохол и тютюнопушене. Те са основните причини за образуване на свободни радикали, което често води до увреждане на нормалните клетки в организма и предизвикат злокачествената им трансформация. Туморните клетки имат неконтролируемо от организма делене и на определен етап, ако не бъдат възпрепятствани, могат да достигнат други органи и тъкани (т.е. да образуват така наречените метастази). Злокачествената трансформация може да се случи във всяка клетка на човешкия организъм.

При напредналите в развитието си тумори лечението е значително по-нискоефективно, докато при рак, който все още не е образувал метастази успешното лечение често е на 100%.

Профилактика на рака и Ролята на антиоксидантите при лечение на рак на гърдата:

Приемът на антиоксиданти допринася за намаляването на нивото на свободните радикали. Те са доставчици на електрони и прекъсват верижната реакция, предизвикана от свободните радикали. Доказано имат множество ползи за организма и могат да излекуват засегнатите  молекули. Антиоксидантите стимулират имунната функция на организма и се борят с различните онкологични заболявания. Спират растежа на туморните клетки и ги карат да се самоунищожат (така наречен процес аптоза).профилактика на рака

Ако тялото разполага с достатъчни нива на антиоксиданти то може да се предпази от оксидативния стрес, който предизвиква стареенето на тъканите и органите.

Става ясно, че тялото има голяма нужда от антиоксиданти за да се предпази от оксидативен стрес и да работи оптимално. Затова голяма част от специалистите силно препоръчват приемът на Витацептин®, особено в състояние на стрес, изтощение и болест.

Витацептин® има имуностимулиращо, имуномодулаторно, антиоксидантно, антивирусно, антимикробно и противотуморно действие, подпомагайки скоростното възстановяване на имунната система.
Витацептин® подпомага бързата и ефективна детоксикация на организма, блокиран от огромното количество токсини вследствие на химиотерапията и лъчетерапията.

xs
sm
md
lg
xl
xxl